by Tiberiu C.

ROSE@FAMP

 

Responsabilitate, Originalitate, Sustenabilitate și Etică

 

Despre noi

   Derularea campaniei ”Don’t worry be FAM(P)ILY!” pentru conștientizarea a minim 252 de studenți din anul I, ciclul licență, cu privire la prevenirea abandonului studiilor universitare. Campania de sensibilizare și conștientizare a studenților cu privire la valorile și rigorile specifice mediului academic și la riscurile asociate abandonării studiilor de licență se va realiza prin întâlniri periodice pentru conștientizarea grupului țintă, prin activități de informare/sensibilizare cu privire la riscurile asociate abandonului și efectele nocive ale acestuia la nivel individual, de grup și la nivelul societății, acțiuni/inițiative ce se vor derula atât în mediul off-line, cât și mediul on-line

Fiecare carieră începe cu o educație bună

edukacja 

Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi

o puteţi folosi pentru a schimba lumea.

– Nelson Mandela

AVIZIER

Don't worry

be FAM(P)ILY!